GDPR – General Data Protection Regulation

Privatlivspolitik – GDPR

Den europæiske databeskyttelsesforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation – ny EU-bekendtgørelse om databeskyttelsessikkerhed). Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og erstatter persondataloven (PUL). Med denne politik vil vi informere dig om, hvordan vi på forskellige måde varetager din privatlivsbeskyttelse. Du får mere at vide om hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvornår vi behandler personoplysninger, hvad vi anvender dem til, hvor lang tid vi gemmer dem, hvem vi udleverer dem til, hvordan vi beskytter dem og dine rettigheder.

Vi er opsatte på at beskytte dit privatliv. Din personlige information opbevarer vi sikkert og kommer aldrig til at sælge den til tredjepart. Vi vil være tydelige omkring, hvorfor vi indsamler din personlige information og hvordan vi anvender den.

GB Obesitas Skåne AB indsamler personlig information om dig, når du anvender vores tjenester. Nogen af disse oplysninger giver du os direkte, når du for eksempel kontakter os via vores hjemmeside eller pr e-mail. GB Obesitas Skåne AB anvender den information vi indsamler for, at vi kan gennemføre vores forpligtelser overfor dig. Øvrig information er indirekte indsamlet, for eksempel via kommentarer på vores Facebook-side. Se venligst nedenstående eksempel på de data vi indsamler fra dig.

gbobesitas.com
Navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR-nummer/fødselsdato, højde, vægt, BMI, helbredsoplysninger

Vi overholder til enhver tid den gældende privatlivslovgivning ved al behandling af personoplysninger.

Information vi får fra sociale medier

Information der publiceres offentligt på sociale medier indsamler vi sommetider og dette er en vigtig informationskilde for os, for bedre at kunne forstå vores kundebase. Vi gør det på en sådan måde, at i de fleste tilfælde kan man ikke identificere den enkelte kunde. Som et eksempel kigger vi på hvilke kundegrupper, der er mere tilbøjelige at kommunikere med os via sociale medier, eller anvender sociale medier for at skrive om vores tjenester. Hvis vi ønsker at anvende information fra sociale medier, som for eksempel Instragram, vil vi altid kontakte dig først for at få din tilladelse. Hvis du har et spørgsmål eller indgiver en klage igennem vores sociale medier, kommer vi selvfølgelig til at have registreret dit brugernavn. Dette anvender vi udelukkende for at kunne kommunikere med dig og løse det problem du har.

Hvordan og hvorfor anvender vi dine personlige informationer?

Vi anvender dine personlige informationer til en række forskellige formål. GB Obesitas Skåne AB anvender information vi indsamler for at gennemføre vores forpligtelser overfor dig og for at give dig den service du forventer. Vi kan anvende denne information til:

– Behandle dine finansielle transaktioner.
– Sende bookingbekræftelser.
– Besvare kundehenvendelser.
– Sende dig efterspurgte produkt- eller serviceinformation.
– Holde dig informeret om GB Obesitas Skåne ABs specialtilbud og tjenester.

Du vil blive bedt om at bekræfte, at du accepterer at give dine personoplysninger og at du giver tilladelse at GB Obesitas Skåne AB anvender dine personoplysninger. Hvis nogle af dine oplysninger har ændret sig efter du har givet dit samtykke kan du opdatere og ændre dine oplysninger, når som helst.

Du har ret at tilbagekalde din godkendelse/samtykke når som helst, hvis du ikke længere vil deltage.

Der findes en række juridiske og regulatoriske krav vi som virksomhed skal følge. Nogle af disse kan påvirke, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvor lang tid vi er forpligtigede til at beholde dem.

Du har ret at anmode om, at vi ændrer dine data, og du kan anmode om, at dine data skal slettes. Hvis vi mangler en lovlig årsag til at beholde dem, så sletter vi dem øjeblikkeligt.

 

GB Obesitas Skåne AB kan være juridisk forpligtiget at tage imod og dele dine personoplysninger. Såfremt det er muligt, kommer vi til at kontakte dig, når vi behandler dine oplysninger på baggrund af en juridisk forpligtelse, men det vil måske ikke altid være en mulighed. For at forebygge kriminelle aktiviteter eller for at hjælpe med at opdage kriminelle aktiviteter kan vi dele oplysninger med for eksempel Politiet Dette vil foregå på en sikker måde. Det vil kunne ske, at du ikke bliver underrettet om dette.

 

Vi anvender dine personoplysninger for at levere vores tjenester, og for at give dig den bedst mulige kundeservice. Sålænge du anvender vores produkter og tjenester kan du ikke vælge at fjerne disse personoplysninger. Vi har en lovlig forpligtelse til at sørge for, at de oplysninger vi har er korrekte og aktuelle.

Vi opdaterer periodisk vores register for kommercielle eller offentligt tilgængelige kilder for at opdatere adresser, hvor kunder for eksempel er flyttet. Du kan fravælge denne process, men der kan være lovlige og lovbestemte krav som kræver, at vi holder informationen opdateret, når du anvender vores produkter/tjenester.

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at vi kan udføre vores kontraktuelle forpligtelser overfor dig og så længe det kræves jævnfør lovpligtige opbevaringstider.

Den information vi har om vores kunder analyserer vi, for at hjælpe os til at forstå hvem vores kunder er, hvordan de anvender vores produkter og tjenester, og hvordan mennesker samarbejder med os. Vi gør det ikke på en sådan måde, at enkelte kunder kan identificeres. Du har ret til at protestere mod den måden vi anvender dine oplysninger, hvis du mener at vi ikke har ret til at gøre det.

 

Vi behandler data med henblik på at sørge for sikkerheden i alle vores kommunikationsnet, for at opdage eller forhindre forskellige slags ulovlig anvendelse eller anvendelse der på anden måde strider mod vores tjenestevilkår. Ligeledes behandler vi disse oplysninger for at opdage og forhindre bedrageri, spredning af skadelig koder, virusangreb m.m. Vi behandler oplysningerne med støtte af interesseafvejning.

EØS består af alle EU-lande samt Island, Liechtenstein og Norge. Personoplysninger kan overføres, bearbejdes og opbevares i disse lande på en tryg og sikker måde eftersom de tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger sammenlignet med Sverige. Vi vil aldrig overføre dine oplysninger til et land udenfor EU/EØS.

Hjælp os med at hjælpe dig ved at oplyse os, hvis dine kontaktoplysninger ændres, eller hvis du opdager en fejl i den information vi har om dig.

Du har ret til en kopi af al den information GB Obesitas Skåne AB har om dig. Dette inkluderer personoplysninger, korrespondancer m.m. indenfor en 30 dages tidsfrist, og det er gratis.

Når du ophører med at være kunde hos os, beholder vi dine oplysninger i overensstemmelse med hvad der er angivet i vores privatlivspolitik og hvad loven foreskriver vedrørende hospitalsvæsnet. Du kan forlange at GB Obesitas Skåne AB sletter dine personoplysninger. Dette er ikke en automatisk ret. Hvad GB Obesitas Skåne AB kan slette afhænger af hvilken type data vi har om dig.

Personoplysnings-
ansvarlig GB Obesitas Skåne AB

GB Obesitas Skåne AB er personoplysningsansvarlig og er ansvarlig for de personoplysninger som behandles på gbobesitas.com. Vi afgør hensigten med behandlingen og på hvilken måde den skal foregå.

GB Obesitas Skåne AB
Personoplysningsansvarlig
Karlsfältsvägen 489-5
26365 Viken, Sverige
Email info@gbobesitas.com

Vi har valgt et databeskyttelsesombud for at sikre, at vi hele tiden behandler dine personoplysninger på en åben, korrekt og lovlig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelsesombud på følgende måder:

GB Obesitas Skåne AB
Databeskyttelsesombudet

Wieslanderska Huset
Lilla Varvsgatan 11
Malmö, Sverige
info@gbobesitas.com

Hvis du har en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden Datainspektionen.